Deutsch Drei Digital

Velkommen til Deutsch Drei Digital

Deutsch Drei Digital er et læreverk for Tysk fordypning i videregående skole.

Du finner hele læreverket på dette nettstedet. Gjennom tekster, aktiviteter, grammatikk, bilder, lyd og video dekker det læreplanen for faget Tysk III i en selvstendig nettbasert løsning.

For å bruke læreverket må du kjøpe enten en elevlisens eller en lærerlisens. Lærerlisens gir tilgang til hele nettstedet - også den lukkede lærerressursen.

De litterære tekstene på nettstedet er også tilgjengelig i bokform: Deutsch Drei Literatur.

Cappelen Damm