Deutsch Drei Digital

Om læreverket

Deutsch Drei Digital er bygget opp rundt et utvalg kjernetekster – litteratur og sakprosa. Det digitale formatet gir brukeren mulighet til å få oversikt over tekstene på flere måter. Tekstene i Deutsch Drei Digital er gruppert etter følgende kriterier:

  • Sjanger
  • Vanskegrad
  • Epoke
  • Tema

Tekstene er oppført alfabetisk etter tittel. Brukerne kan også gå inn på en alfabetisk liste over forfattere og der finne hvilke tekster som er representert.

Læreverket har tilgang til noen sentrale grammatiske temaer fra Helge Parnemann:  Differensiert tysk grammatikk, både teori og oppgaver som egner seg godt til repetisjon.  De interaktive oppgavene er knyttet til tekstforståelse og språklige momenter, og utnytter det digitale mediet slik at fagstoffet kan bearbeides på ulike måter avhengig av elevenes interesser og faglige nivå – og lærerens faglige, tematiske og pedagogiske tilnærming.
Når en arbeider med en tekst, er inngangen til alle tilleggsressursene synlige og umiddelbart tilgjengelige.

Lærerressursen er forbeholdt lærere.

Cappelen Damm